Bytte/Venteliste båtplasser

Båtforeningen har forkjøpsrett på båtplasser som er til salgs (Vedtekter/Hamneregler)  Så blir byttelisten prioritert foran ventelisten. Men ingen av partene har kjøpsplikt.

Når en båtplass er ledig for tildeling, kontaktes første person på bytte/ventelisten som har den aktuelle båtplassbredden som ønske.

Hvis en person tilbys en båtplass og avslår, vil vedkommende bli stående på bytte/ventelisten med opprinnelig registrert dato.

For å bli lagt til på bytte/Venteliste. Trykk her