Bytte/Venteliste båtplasser

Båtforeningen har forkjøpsrett på båtplasser som er til salgs (Vedtekter/Hamneregler)  Så blir byttelisten prioritert foran ventelisten. Men ingen av partene har kjøpsplikt.

Når en båtplass er ledig for tildeling, kontaktes første person på bytte/ventelisten som har den aktuelle båtplassbredden som ønske.

Hvis en person tilbys en båtplass og avslår, vil vedkommende bli stående på bytte/ventelisten med opprinnelig registrert dato.

For å bli lagt til på bytte/Venteliste. Trykk her

Bytteliste:

B01 (3m): Linda Skrede Tlf 99017200. Ønsker å bytte til 5m båtplass. Registrert 19.03.2020

D12: Boris Erwied. Tlf. 41243040.  Ønsker å bytte til en ordinær 5-meters plass med lang utrigger. Registrert 03.09.2018

B02 (3.5meter): Henrik A. Mæhlum. Tlf. 95039403. Ønsker å bytte til 5-meter plass. Registrert 22.10.2018

Venteliste kjøp av båtplass:

Lauritz Standal (Tlf. 90936665) ønsker å kjøpe en 5 meter plass. Registrert 18.09.2018

Kristian Devold (Tlf. 48195019) ønsker å kjøpe en 5 meter plass. Registrert 15.10.2018

Venteliste leie av båtplass: