Bilder av klubbhuset

Klubbhus/servicebygg utvendig

Innvendig klubblokale frå trappa

Innvendig klubblokale frå kjøkken

Kjøkken

Toalett, teke frå gang/trapp opp til klubblokalet

Garderobe/trapp opp til klubblokalet

Utsikta frå balkongen