Styr unna skjær med båtkontrakt

Bruk alltid kontrakt ved kjøp av brukt båt, råder Forbrukerrådet. Her er en artikkel skrevet av Forbrukerrådet.

Båtkjøp er en av de største enkeltinvesteringen man gjør, etter boligkjøp. Du kan selvfølgelig også kjøpe privat, men da bør du holde hodet kaldt. For det er mange skjær i sjøen ved båtkjøp.

Mange klager

Forbrukerrådet har de siste årene mottatt mellom 3000 og 4000 henvendelser i forbindelse med bruktbåtkjøp. Det høye tallet har, ifølge underdirektør i Forbrukerrådet, Roger Helde, to årsaker:
– For det første har ikke norske båtkjøpere en interesseorganisasjon de kan henvende seg til slik bilkjøpere har gjennom NAF. For det andre blir det mange klagesaker i forbindelse med båtkjøp.

– Det er særlig motorproblemer som går igjen, sier Helde. Men også skrogskader, som råte og plastpest, problemer med elektrisk anlegg, drev og eventuelt rigg og mast er gjengangere. Derfor er det viktig å besiktige båten skikkelig, både mens den er på land og i vann.

Få en god sak

– Selger har opplysningsplikt, men kjøper har samtidig undersøkelsesplikt, sier Helde. Han forteller at det ofte syndes mot denne regelen når båtkjøp foregår på internettet eller via tekst-TV.

– Det viktigste er imidlertid å bruke en skriftlig kontrakt. De fleste som kommer til oss mangler dette, og dermed er det svært lite vi kan gjøre for den ulykkelige kjøperen. En kontrakt kan rydde opp i mange problemer. Har selger skrevet at båten aldri har vært skadet og det senere viser seg at den har vært på verksted, har kjøper en god sak, sier Helde.

Billigere inngangsbillett

I år 2000 skiftet ifølge Småbåtregisteret 20800 lystbåter eier. Det reelle tallet er sannsynligvis enda høyere. Hvorfor velger så mange å kjøpe brukt i stedet for nytt? Et av svarene er innlysende: Fordi det er billigere. En tommelfingerregel sier at båt faller rundt 20 prosent i verdi bare det første året. I de påfølgende årene regner man med et årlig verditap på rundt 10 prosent. Brukt er med andre ord en billigere inngangsbillett til båtlivet enn nytt.

Huskeliste for bruktbåthandel

Bruk alltid skriftlig kontrakt. Det rydder opp i de fleste konflikter. Er du ikke båtkyndig, ta med deg en som er det. Kjenner du ingen, kan du benytte deg av Kongelig Norsk Båtforbunds besiktigelsesordning. Forbundet har 50 besiktigelsesmenn over hele landet. Prisen er 250 kroner for medlemmer og 400 kroner for ikke-medlemmer. Gjør deg kjent i markedet før du kjøper. Da har du mulighet til å finne ut hva som er rett pris på båten.

Kjøp aldri en båt usett. Undersøk båten både på land og på vann. Husk at en båt vil kreve deg for både arbeid og penger. Etter at du har kjøpt båten, kommer utgifter til forsikring, båtplass og vedlikehold.

Har du liten båterfaring? Kanskje er det lurt å satse på leid båt den første sesongen. På den måten finner du ut om dette er noe å bruke penger på.  Sjekk at båten er CE- merket. Alle båter produsert etter sommeren 1998 eller som er importert fra land utenfor EØS-området skal være CE-merket. Dette merket sikrer at båten er produsert etter godkjente standarder.

Leave a Reply