Stabbesteinar

Det er no sett opp stabbesteinar langs med muren i hamna. Ein fin dugnadsgjeng har teke på seg den jobben og har gjort ein framifrå fin jobb! Dei vil og syte for å få montert kjetting mellom steinane slik at ingen roter seg på havet utan båt! Flinke karar!

Leave a Reply