Sikkerhet på sjøen

VHF Kanal 16

GMDSS Kanal 70

Kystradio Tlf. 120

Redningsselskapet Tlf. 02016

Redningsselskapet link

Nødprosedyrer og kanalplaner

– FØRSTEHJELP, REDNING, MOB, BRANN

 

Førstehjelp

 • Hva er førstehjelp?
 • Opptreden ved ulykker
 • Møte med skadestedet
 • Vurdere pasienten
 • Sirkulasjonssvikt
 • Blødninger
 • Hjertekrampe, hjerteinfarkt
 • Hjerte- og lungeredning
 • Kuldeskader
 • Brannskader
 • Etseskader
 • Brudd
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Hjerneslag
 • Transport av skadde
 • FOREBYGGING!

Opptreden ved ulykker

SIKRE SKADESTEDET

 • Slukke brann
 • Ta pasient vekk fra faremomenter FÅ OVERSIKT
 • Hvem er skadet?
 • Hvor mange?
 • MELDE I FRA
 • Mobiltelefon (Tlf: 113) eller VHF (Kanal 16 – Følg nødprosedyren):
 • Fartøyets navn.
 • Posisjon ( bruk GPS hvis du har)
 • Skadetype og –omfang
 • Hvor mange er om bord (evnt. i vannet)

FÅ MELDINGEN BEKREFTET!!!

Opptreden ved ulykker

GI LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

Sørg for frie luftveier slik:

 • En hånd løfter haken til pasienten framover, den andre legges på pannen til pasienten og holder igjen, tungemuskelen vil da trekkes fram og gi fri passasje til luftveiene.
 • Sjekk pusten:
 • Først etter å ha sørget for frie luftveier, kan du undersøke om pasienten puster.
 • Legg øret inntil pasienten sin munn og samtidig se om brystkassa hever og senker seg.
 • Pasienten PUSTER:
 • Puster pasienten, er han likevel i livsfare. Mageinnhold og annen væske kan blokkere luftveiene uten at du merker det.
 • Legg pasienten i sideleie!
 • Pasienten PUSTER IKKE!
 • Dersom pasienten ikke puster må vi starte hjerte- og lungeredning (HLR). Det vil si munn-tilmunn-metoden (MTM) for å tilføre pasienten oksygen, og hjertekompresjoner for å manuelt kunne pumpe dette nye oksygenet rundt i pasientens kropp.

Hjerte-Lunge-Redning

Hvordan gjøre HLR?

Når du finner en person som er tilsynelatende livløs, skal du:

 • Sjekk om han reagerer på tilrop og forsiktig risting.
 • Rop på hjelp.
 • Legge ham på ryggen.
 • Skaffe frie luftveier ved å bøye hodet bakover og løfte haken frem.
 • Se, lytte og føle om pasienten puster normalt. Hvis han ikke puster normalt, har han hjertestans.
 • Tilkall hjelp på telefon 1-1-3.
 • Start HLR med å trykke raskt og hardt 30 ganger midt mellom brystvortene.
 • Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype med en takt på 100-120 i minuttet.
 • Gjør to innblåsninger, de avsluttes når brystkassen hever seg.
 • Fortsett med 30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsninger (30:2) til hjelpen kommer.

Hodeskader

 • Hodeskader skjer faktisk ganske ofte til sjøs. Hard sjøgang gjør at man faller lettere og det er mye man kan slå hodet i. Skader i ansikt og hodebunn blør mye og behandles som blødninger. En hodeskade kan ha langt alvorligere følger enn en blødning, Ved sår i hodebunnen er det viktig å se etter om blodet fra såret renner ut av såret og ikke inn i såret. Dersom det siste er tilfelle er det et brudd på hodeskallen og tilstanden er alvorlig.
 • Tegn på hjernerystelse:
 • Besvimelse kvalm og hodepine.
 • Førstehjelp: pasienten skal ligge ned tørt og varmt, pasienten skal vekkes hver time og overvåkes med hensyn på puls, pust og pupillereaksjon det første døgnet. ( pupillene skal være like )
 • Tegn på brudd på hodeskallen:
 • Besvimelse, evt. koma, langsom puls, langsom pust, ulik størrelse på pupiller.
 • Førstehjelp: stabilt sideleie, observer at pasientens pust og puls og raskest mulig transport til lege.

Redning

 • Ulykker og sikkerhet
 • Drukning
 • Redningstjenesten
 • Redningsmidler om bord
 • Krav til flytevester om bord
 • Flyteutstyr, begreper og symboler
 • Flytedresser
 • Redningsdrakter

Vedlikehold av personlige redningsmidler

Redningstjenester

Brannvesenet

Helsevesen

Havnevesen

Forsvaret

Telenor

Lufttrafikktjenesten

Norske kirke

Sivilforsvaret

Frivillige organisasjoner

Utstyr ombord

Anker

Drivanker

Brannslukningsutstyr

Båtshake

Flyteutstyr

Signalutstyr

Redningsflåter

Førstehjelpsutstyr

Kikkert

Kompass

Lanterner

Lenseutstyr

Lommelykt

Nødsignalutstyr

Radarreflektor

VHF

Redningsbøye med lys

Ekstra tauverk

Verktøy og reservedeler

 

Personlig utstyr:

Flyteutstyr/Regnsett

Ekstra klær

Kniv/Personlig nødsett

Drikke

 

Flyteutstyr

Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent i henhold til Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller NS/ISO-standard.

Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret.

50N (Newton)

Flyteplagg

Flytevester

100N

Redningsvester

150N

Oppblåsbare redningsvester

275N

Oppblåsbare redningsvester

For ekstreme forhold

Husk CE-marking

Vedlikehold av oppblåsbar redningsvest

Har du en oppblåsbar vest er vedlikehold viktig. Uten vedlikehold risikerer du at vesten ikke virker i en nødsituasjon.

 • Kontroller at det ikke er skade på yttertrekk eller sele/belte.
 • Blås opp vesten for munn med det manuelle oppblåsingsrøret, og la vesten ligge et døgn. Et tap på inntil 5% av luften er akseptabelt.
 • Skru ut CO2-patronen og inspiser denne grundig. Den må skiftes hvis den er punktert eller viser tegn på skade eller korrosjon. Vei patronen og sjekk at vekten stemmer med det som står inngravert i metallet.
 • Sørg for at patronen er skikkelig skrudd fast.
 • Hvis vesten har løst seg ut automatisk, er det viktig å skifte patron og utløsermekanisme før vesten pakkes sammen.
 • Kontroller utløsermekanismen (denne er forskjellig på forskjellige merker, ta vare på og les bruksanvisningen!). Ha alltid en ekstra patron og utløser i reserve.

Mann overbord

En må ha fokus på hvor vedkommende er

– Utkikk peker kontinuerlig til han er klar til å tas om bord

Mann over bord (MOB)

 • Kort overlevelsestid
 • Vanskelig å se
 • Lokalisere
 • Holde øyekontakt – PEKE
 • Varsle/melde
 • MOB-knapp, sette posisjon
 • Senke farten vende/sette ut lettbåt
 • Redningsbøye
 • Melding om assistanse
 • Redningsline
 • Finn person, få vedkommende om bord
 • Førstehjelp/varme

 

Brannvettreglene

Brann kan oppstå i båt. For å unngå dette bør du være best mulig forberedt – følg brannvettreglene.

 • Søl ikke med bensin eller olje.
 • Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.
 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
 • Ha minst ett 2-kilos brannslukningsapparat i båten.
 • Luft ut motorrommet. Bruk nesen for å finne lekkasjer.
 • Bruk ikke choke i utide.
 • Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.
 • Stopp motoren og slokk åpen flamme når du fyller bensin eller olje. Ha brannslokningsapparatet for hånden.
 • Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klare til bruk og vær forberedt på å forlate båten.
 • Steng alle utløp for bensin, gass og olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.
 • Montér røykvarsler