Omsetning båtplassar Prisar/info

Normalt vil prisane på båtplassar følgje KPI, og gjeldande for eitt år. Prisane vert fastsett etter kvart årsmøte.

Prisar på båtplassar i SBF gjeldande til etter årsmøte 2023

 

Breidde er oppgitt i bruttomål, dvs målt senter-senter utriggar. For prisar på andre breidde enn oppgitt, kontakt kasserer.

A-plassane, må du trekke frå 40cm for i finne nettomål, dvs “lysåpninga” på båtplassen.

B/C/D og E plassene, må du trekke frå 55cm for å finne nettomål, dvs “lysåpninga” på båtplassen.

Lengde utriggar A-plassar: 5 meter
Lengde utriggar B-plassar: 6 meter
Lengde utriggar C-plassar: 8 meter
Lengde utriggar D-plassar: 8 meter
Lengde utriggar E-plassar: 10 meter

Oppgitte prisar er maks salsprisar, disse blir indeksregulert (Kpi) kvart år i januar, men det er opp til kvart medlem hvis dei vil selge båtplassen rimelegare.

Når du kjøper båtplass hjå Suløen båtforening, har vi ein årleg kontingent på 2500,- (2022) da inkluderer dette tilgang og eierandel i klubbhus/servicehus og nedbetaling av lån.

Båtforeininga har forkjøpsrett til båtplass som skal selgast, men ingen kjøpeplikt. (Vedtekter/Hamneregler) Deretter har båtplasseigarar rett til å kjøpe båtplassen, såfremt dei har registrert seg for bytte av plass. Men ingen av partene har kjøpsplikt.

Samtlige båtplasser i Suløen båtforening er privateide, da dei er solgt til medlemmene. Det er opprettet venteliste/bytteliste for Bytte/kjøp og leie av båtplass.

Når det gjeld utleige av båtplassar, er prisane ikkje regulert. Det er opp til hver enkelt eier av båtplassen.

Skal du selge/leie ut båtplassen din, kan vi annonsere plassen din på vår hjemmeside under annonser, ellers står eier av båtplassen fritt til å annonsere plassen sin der han måtte ønske. Men salget/betalingen skal gå gjennom båtforeningen via  kasserer, ved salg tar båtforeningen kr. 1000,- i omsetningsavgift som delast mellom kjøpar og seljar av båtplassen. Dette skal dekke admin kostnader, blant annet oppdateringer av lister, utskrift, lamineringer og for å ha kontroll over at prisene ikke overskrider maksprisen.

Sjekk vår Bytte/Venteliste på båtplass , kanskje noen er på utkikk etter akkurat din plass.