Saksliste årsmøte

•Godkjenning av innkalling
•Val av møteleiar
•Val av referent
•Val av 2 personar til underskriving av årsmøteprotokoll.
•Innkomne saker (endring av vedtekter og hamneregler)(forlenging av molo)
•Val av tellekorps.
•Årsmelding /styret
•Årsmelding/rekneskap
•Informasjon om framdrift i hamneplanane
•Økonomi, kontingent
•Fullmakter til styret
•Val
•Vidare framdrift
Informasjon frå KNBF ved Regionleiar Rolf Voldsund

Leave a Reply