Les leigevedtektene for leige av klubbhus

Leigevedtekter Suløen Båtforening             01.01.2021

Leige av lokala avtalast, etter forespørsel per e-post.

Leigetakar plikter å ta omsyn til naboar.

Leigetaker er økonomisk ansvarleg for skade på lokalet og utstyr i tidsrommet leigetakar disponerer lokalet.

Leigetaker skal fylle ut forespørsel, eget skjema, som blir sendt automatisk til Båtforeninga.

Bruk av alkohol; Ved private “slutta selskap” for eksempel bryllaup, konfirmasjon, åremål m.m. kan skjenking av alkohol skje utan å søke løyve. Ved andre offentlege samankomster eller medlemsmøter i ei foreining, må ein søke om skjenkeløyve til Sula kommune. Leigetakar er ansvarleg for at skjenkereglar vert overhaldt.

Det er ikkje lov for personar under 18 år å drikke/nyte alkohol på huset.

Arrangemang skal være avslutta seinast kl 02.00. Unngå støy utanfor i forbindelse med røykepausar og avslutting av arrangemang.

Overnatting er ikkje tillatt.

Huseigar er uten ansvar for eigedelar som leietakar eller gjestar mister.

Røyking er ikkje tillate inne eller på terasse.

Fakkelbokser kan kun nyttast i eige stativ på asfaltert område foran hovudinngang.

Leigetaker plikter å gjer seg kjent med rømning veier, opprette eigna samlingstad og til ei kvar tid vite kor mange som er til stades.

Terasseflagg står i lokalet innanfor terassedør. Skal takast ned seinast kl 21.00.

Priser og forpliktelser;

Kr 2.500,- per dag, for selskap, konfirmasjoner, bryllup, barnedåp, jubileum etc.

Vask og rydding; Leietaker rydder lokalet, også rundt på utsiden, vasker bord, kjøkken, gulv, trapp, klosetter og gang. All medbrakt mat og drikke, pynt og søppel skal fjernes fra Stadsnesveien 43.

Bossdunk som står utenfor lokalet er reservert båtgjester og Friluftsrådet.

Kr 500,- belastes leietaker ved utilfredsstillende renhold.

Kr 1.000,- belastes leietaker ved manglende renhold.

Kr xxxx,- ødelagt dekketøy og inventar faktureres separat.

Tilgang til lokalet for pynting, frist for opprydding og vask etter avtale med utleier.

Korttidsleie, 1-4 timer. Pris og betingelser avtales med utleier

Ved brudd eller mislighold av regler eller avtale kan husstyret nekte leietaker ny tilgang til huset.

Ønker du å leie? Trykk her