Leigevedtekter og prisar for leige av klubbhus

Oppdatert  01.01.2023

Leige av lokala avtalast ved å fylle ut eige skjema som du finn på leigesida vår. Dette skjema vert sendt automatisk til Båtforeininga. Der er sitteplasser til 40 personer, men da blir det erfaringsmessig trangt. Anbefalt antal er opp mot 30 personer.

Leigetakar plikter å ta omsyn til naboar.

Leigetakar er økonomisk ansvarleg for skade på lokalet og utstyr i tidsrommet ein disponerer lokalet, og vert fakturert separat for dette.

Bruk av alkohol; Ved private “slutta selskap” for eksempel bryllaup, konfirmasjon, åremål m.m. kan skjenking av alkohol skje utan å søke løyve. Ved andre offentlege samankomster eller medlemsmøter i ei foreining, må ein søke om skjenkeløyve til Sula kommune. Leigetakar er ansvarleg for at nasjonale skjenkereglar vert overhaldt.

 • Det er ikkje lov for personar under 18 år å drikke/nyte alkohol på huset.
 • Arrangemang skal vere avslutta seinast kl 02.00. Unngå støy utanfor i samband med røykepausar og avslutting av arrangemang.
 • Overnatting er ikkje tillatt.
 • Huseigar er utan ansvar for eigedelar som leietakar eller gjestar mister.
 • Røyking er ikkje tillate inne eller på terasse.
 • Fakkelbokser kan kun nyttast på asfaltert område foran hovudinngang.

Leigetakar plikter:

 • å gjere seg kjent med rømningsvegar, opprette samlingstad vest ved molo, og til ei kvar tid vite kor mange som er til stades på arrangemanget.

Prisar:

 • Kr 2.600 per dag, for selskap, konfirmasjoner, bryllup, barnedåp, jubileum etc.
 • Kr 1.500 for kortere møter av organiserte foretak, lag og organisasjoner.
 • Kr 850 for kortere private møter og barnebursdag inntil 5 timer.
 • Kr 1000 hvis båtforeningen skal foreta rydding og utvask.

Vask og rydding:

 • Leigetakar rydder lokalet, også rundt på utsida, vasker bord, kjøkken, golv, trapp, klosetter og gang. Alt medbrakt skal fjernast, og søppel kastes i Søppelkontainer på utsida av huset.
 • Kr 500 belastes leietaker ved utilfredsstillende renhold.
 • Tilgang til lokalet for pynting skal avtalast med huseigar. I høve lokalet er utleigd dagen før, så kan ein ikkje vente tilgang til lokalet for kl. 12 leigedagen.
 • Lokalet skal vere rydda og vaska til kl. 12 dagen etter.
 • Ved brot eller mislighald av reglar eller avtale kan husstyret nekte leigetakar ny tilgang til huset.

Ønsker du å leige? Trykk her