Protokoll årsmøte

Protokollen vert utsendt pr epost til medlemmane.

Dei som ikkje tek i mot denne eller mangler epost ta kontakt med ein i styret.

mvh

Red.

Leave a Reply