Oversikt utleie/bruk 2023

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Lørdag 6 mai 2023 – Konfirmasjon. Rolf Gudmundset

Søndag 7 mai 2023 – Konfirmasjon. Marte Aarseth

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember