Oversikt utleie/bruk 2020

Januar

Lørdag 18. Januar 2020 Reservert Jan Helge Stadsnes

Februar

Onsdag 5. Februar 2020 Reservert styremøte SBF.

Tirsdag 25. Februar 2020 Reservert styremøte SBF.

Onsdag 26. Februar 2020 Reservert Veddebakkane veilag (Årsmøte)

Torsdag 27. Februar 2020 Reservert SBF Årsmøte

Mars

April

Mai

Juni

Juli

23.07.2020 Reservert Ole Frank Fylling

August

Lørdag 15.08.2020 Reservert Egil Risjord

22.08.2020 Reservert Linda Endal

September

27.09.2020 Reservert Kåre Gunnar Ulleland

Oktober

November

Desember