Oversikt utleie/bruk 2021

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

27. Juni 2021 Reservert barnedåp Geir Myklebust

Juli

7. Juli 2021 Reservert Møte Odd Magne Stave

August

Søndag – 8. August Reservert Barnedåp Sindre Sæther

Lørdag – 28. August Reservert Barnedåp Vegard Reknes

September

Lørdag – 4. september reservert konfirmasjon Gørill

Søndag – 12. September Reservert konfirmasjon Jesper Sode Hansen

Lørdag – 18. September Reservert konfirmasjon Torgeir Røbekk

Oktober

Fredag – 29. oktober reservert selskap Sula Rotary v/Alf Helge Fiskergård

November

Søndag – 7.november reservert selskap Vilde Kringstad Oskarson

Desember