Oversikt utleie/bruk 2018

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Lørdag 12. mai  2018  Reservert/Konfirmasjon Jens Dahl

Juni

Onsdag 6. juni 2018 Reservert Odd Magne Stave (ca 1800-ca 2000)

Juli

Fredag 6. juli 2018. Reservert Johnny Hide

Søndag 29. juli 2018. Reservert barnedåp Ole-Andreas Christensen via Jens Dahl.

August

Lørdag 25. august 2018. Reservert

September

Oktober

Lørdag 6. oktober 2018 Reservert Svein Elvebakken

November

Lørdag 10. November 2018 Reservert Niels Henrik Devold

Tirsdag 20.November 2018 Reservert Oddbjørn Storsten (Nabomøte)

Fredag 23. November 2018 Reservert Johnny Nybø/Lill Helen Nybø

Desember

Mandag 10. Desember 2018 Reservert Rotary/Ståle Vegsund (Møte)

Lørdag 15. Desember 2018 Reservert Wenche Jensen

Torsdag 27. desember (3. juledag) 2018. Reservert Johnny Hide