Orkanskade

Orkanen har skada hamna vår, meir info om dette på årsmøtet.
Det viser seg og at dårlege fortøyningar og til dels manglande fortøyningar har medført skade på anlegget i tillegg.

Det vil verte eiga sak på årsmøtet. Båteigarar som ikkje har fulgt bryggereglane må kunne rekne med regresskrav får SBF eller forsikringsselskapet.

Leave a Reply