Vedtekter, Hamnereglar og Årsmøte

Ei velfungerande hamn er avhengig av gode bryggereglar og båtforeninga er avhengig av vedtekter. Dette har vi gjort noko med. Vi har oppdatert Hamnereglar og Vedtekter som blei godkjende på årsmøte 2021.

Vedtekter og Hamnereglar:

Årsmøteprotokoller.