Vedtekter, Hamnereglar og Årsmøte

Ei velfungerande hamn er avhengig av gode bryggereglar og båtforeninga er avhengig av vedtekter. Dette har vi gjort noko med. Vi har oppdatert Hamnereglar og Vedtekter som blei godkjende på årsmøte 2021.

Alt vart godkjendt einstemmig og du finn dokumenta her:

Årsmøte for driftsåret 2021 vart avhalde 3 mars 2022. Protokoll finn du her.