Vedtekter, Hamnereglar og Årsmøte

Ei velfungerande hamn er avhengig av gode bryggereglar og båtforeninga er avhengig av vedtekter. Dette har vi gjort noko med. Det vart gjort større oppdateringar i Hamnereglar og Vedtekter. Dei vart godkjende på årsmøte 2021. Framtidige endringar vil bli godkjende av årsmøte, og lagt inn på heimesida her.

Vedtekter og Hamnereglar:

Årsmøteprotokoller.