Utvalg

Nedanfor finn du ei oversikt over styret, hamnekomiteen og valgkomiteen. Du kan ta kontakt med dei her.

Styret

Leiar foreninga mellom årsmøta (Hovudoppgåve å forhandle med havnestyre, kommune, leverandører etc).

Leiar: Thorstein Vasset              (1 år)(På val 2015)
Nestleiar: Rolf Gudmundset  (2 år)På val 2015)
Kasserar: Kåre Dybvik                (2 år)(På val 2015)
1. styremedlem og web-ansvarleg: Odd Magne Stave  (2 år)(På val 2016)
2. styremedlem og teknisk ansvarleg: Jørn Riksheim (Ny 2 år)(På val 2016)
1. vara: Geir Stadsnes                (1 år)(På val 2015)
2. vara: Kjartan Jensen             (1 år)(På val 2015)

Hamnekomite

Hamnesjef: Rolf Gudmundset,   (1 år) (På val 2015)
Medlem: Kåre Steinsvik            (Ny 2 år) (På val 2016)
Medlem: Terje Vik                         (Ny 2 år) (På val 2016)
Medlem: Kjartan Jensen                 (2 år) (På val 2015)
Medlem: Harald Nybø                        (2år) (På val 2015)

Valgkomite

Leiar:  Ove Kaldhol                             (1år) (På val 2015)
Medlem:Hans Egseth                (Ny 2 år) (På val 2016)
Medlem: Ludvik Jensen                    (1år) (På val 2015)