Kongelig Norsk Båtforbund

Alle medlem i Suløen Båtforening er no medlem i Kongelig Norsk Båtforbund. Dette gjev foreninga sine medlem mange fordelar.

KNBF

Endeleg godkjenning og oppdatert medlemsregister

Foreninga vår har teke i mot den endelege godkjenning og oppdaterte medlemslister. Under arbeidet med dette vart det oppdaga to medlem som allereie var medlem i anna båtforening. Det er medlemmet sjølv som vel kva forening han vil vere medlem av, men skal betale berre medlemsskapet ein gong. Dei må difor velje kva foreing dei vil vere med i.

Medlemskap i KNBF gjev våre medlem fordelar; vi nemner kort nokre få her:

Medlemsfordelar:

Til båten:
 • Båtforsikring: Gunstig tilbud gjennom KNBF’s egen forsikringsordning NORSKE SJØ. Meget konkurransedyktig. Forsikring bestilles på www.norskesjo.no. Velg Premiekalkulator.
 • Sikkerhetsbesiktigelse av din båt og motor til medlemspris (500,- + reise kr. 3,90 pr. km). Ikke-medlem 750,- + reise). KNBF har over 100 besiktigelsesmenn over hele landet. Se www.knbf.no for mer informasjon.
 • Juridisk ”førstehjelp” (inntil 1 time gratis) av vår båtadvokat hvis du har et båtjuridisk problem.
 • KNBF Båtlån tilbyr gunstig båtfinansiering inkl. gratis sikkerhetsbesiktigelse av båt. Tilbud på fås på www.elcon.no.
 • Hansen Protection: 12 % medlemsrabatt på båtkalesje (båtputer og – stoler). Se her.
 • O. B. Wiik: Medlemsrabatt på presenning og opplagsutstyr. Se her.
Båtelektronikk:
 • Telenor Maritim Radio: Rabatt på VHF Lisens første år. Se www.knbf.no.
 • ProNav AS: Medlemsrabatt på utvalgte kampanjeprodukter som plottere og VHF. Se her.
Båtlitteratur:
 • Maritim nyhetsinformasjon på www.knbf.no. Du kan abonnere på nyheter til din e-post.
 • Medlemsrabatt på ”Båtmagasinet”: Rabatt på ”Båtmagasinet” – 15 nummer til prisen av 12 kr. 698,-. Se www.knbf.no
 • “Båtmagasinet” direkte i din postkasse 2 g/år: Verdien av denne fordelen er kr. 170.- pr. år.
 • Flyt Forlag: 10 % rabatt på alle bøker og fri frakt. Se: http://knbf.no/archives/2011/11/knbf_rabatt_hos.php
 • Norsk Familieøkonomi: 50 % medlemsrabatt på medlemskap. Se her. Fra april 2011.
 • Havneboka: Medlemspris på praktverket ”Havneboka 1 + 2”. Les mer på: http://knbf.no/klann.php
Sikkerhet:
Båtklær:
Annet:

Foreningsfordelar:

 • Momskompensasjon: KNBF hjelper deg med råd og veiledning.
 • Juridisk ”førstehjelp”: Inntil 1 time gratis av vår båtadvokat hvis du har et båtjuridisk problem.
 • Nyhetsbrev til foreningen: Siste nytt, forbundsinformasjon og interessante linker, direkte til båtforeningens e-postadresse.
 • Nyhetsmater på foreningens web: KNBF tilbyr alle medlemsforeninger gratis nyhetsmater på foreningens hjemmeside. Dette er et meget godt virkemiddel for å få alle medlemmer til regelmessig å sjekke foreningens web.
 • KNBF Klubbforsikring: Vi har inngått en avtale med Fender Marine om en gunstig klubbforsikring som er basert på båtforeningenes totale forsikringsbehov. Forsikringsordningen er bygget opp i moduler og kan tilpasses en hver båtforening uansett størrelse og beliggenhet. Ut fra forbundets solidaritetsprinsipp vil premierabattene være de samme for alle foreninger uavhengig av foreningens størrelse og forsikringsbehov. Kontakt Fender Marine for mer informasjon og tilbud på telefon 5555 1660. Denne avtale erstatter den tidligere Gjensidige-avtalen.
 • KNBF Bryggeavtale: KNBF har inngått meget fordelaktig avtale med Ørsta Marina Systems AS om levering av brygger og tilbehør til våre medlemsforeninger. Denne avtale innebærer også hjelp til alt som har med prosjektering å gjøre, inkludert formalia i henhold til plan- og bygningsloven. KNBF har 20 % på stål/trebrygger, 15 % på betongbrygger, 33 % på prosjekteringstjenester og 10 % på montering. For mer informasjon se http://www.knbf.no/Orsta_knbf_halvside_ny.pdf. Kontaktperson hos Ørsta er salgssjef Torgeir Iversen eller salgskonsulent Tommy Giil, tlf. 7004 7000.
 • KNBF Havndatasystem: For å effektivisere administrasjon av båtforeninger har KNBF inngått avtale med AK Data Kleven om levering av komplett system for håndtering av alle funksjoner knyttet til foreningsarbeidet. Hovedfunksjoner i dag er ajourhold av medlemsmassen, disponering av båtplasser, administrasjon av vaktordning, vinteropplag og all tilhørende fakturering, purringer og behandling av innbetalinger. KNBF har inngått en uslåelig pris på dette skreddersydde programmet, som passer best for mellomstore og større foreninger. Se mer informasjon på http://www.knbf.no/havndata.php.
 • Rabatt på havneskilt: KNBF har inngått en ny samarbeidsavtale med Beck Trading, Danmark, som gir medlemsforeninger 22 % rabatt på ledige/opptattskilt til båthavna. Se mer informasjon på http://knbf.no/archives/2010/09/ny_medlemsforde_4.php
 • STATOIL MasterCard gratis og minimum 30 øre rabatt pr. liter drivstoff til foreningens egen pumpe. Statoil er også behjelpelig med installasjon av pumpe. Mer informasjon finner du på http://www.knbf.no/statoil.php.
 • KNBF Medlemsartikler selges til nettopriser. Her er mange gavetips, samt vimpel til foreningens flaggstang og vaktvest/armbind for nattevakter! Se http://www.knbf.no/medlemsartikler.php for mer informasjon.
 • KNBF Båtskole bistår medlemsforeningene med å arrangere egne kurs som båtførerprøven, VHF m.fl. Vi har aktuell kurslitteratur. Kontakt sekretariatet for mer informasjon på 2235 6800.
 • Råd og veiledning: KNBF bistår medlemsforeninger med maritim veiledning etter behov.

Ditt medlemskap i KNBF bidreg til å styrke den einaste landsomfattande interesseorganisasjonen for eigarar og brukarar av fritidsbåt. Det gjer oss i betre stand til å legge press på politikarar og myndigheiter i viktige saker for båtfolket. Derved ivaretek KNBF også dine interesser.

knbflogo_transparent_140

Kilde: KNBF