Nyhende frå SBF, august 2009

SBF sitt syn på fiskerihamna

Dersom Kystverket vel å selje fiskerihamna i Urkevika til Sula kommune, kan SBF vere interessert i å drive hamna, eventuelt å bygge den ut.

Det må då verte gjort avtaler slik at sjarkfiskere får avsatt nok plass til fortsatt drift slik som i dag.

Inntil det ligg føre konkrete vedtak om salg vil ikkje SBF engasjere seg noko meir i saka.

Leave a Reply