Naturskader på flytebrygger

Naturskader på flytebrygger- korleis vert slike skader dekt av forsikringa.

Les meir her (PDF).

Leave a Reply