Medlemsinformasjon

Hei alle medlemmar. Det er veldig viktig at styret har riktige opplysningar om kvar eiskilt medlem. Berre på denne måten kan styret sende ut informasjon til medlemmane. Minstekravet er: riktig navn, telefonnummer og epost adresse. Det er mange som bruker epostadresse til jobben. Det ein ikkje tenker på er at ein kan skifte jobb, og dermed er ikkje epostadressa gyldig. Vi ber alle som har mistanke om at det ligg feil informasjon i SBF, at dette vert retta opp.

Båtplasser/medlemsliste

Prisar og Info

Adferd i havna/Fortøying

Vedtekter og hamneregler og Årsmøteprotokoll