Medlem i Kongelig Norsk Båtforbund

Alle medlem i Suløen Båtforening er no medlem i Kongelig Norsk Båtforbund. Dette gjev foreninga sine medlem mange fordelar.

knbflogo_transparent_140

 

Endeleg godkjenning og oppdatert medlemsregister

Foreninga vår har teke i mot den endelege godkjenning og oppdaterte medlemslister. Under arbeidet med dette vart det oppdaga to medlem som allereie var medlem i anna båtforening. Det er medlemmet sjølv som vel kva forening han vil vere medlem av, men skal betale berre medlemsskapet ein gong. Dei må difor velje kva foreing dei vil vere med i.

Les meir om foreningsfordelar og medlemsfordelar her.

Leave a Reply