Leigekalendar

Lokalet eignar seg best for ca. 30 personer, men har sitjeplassar til 40.

Ønsker du å leige? Sjekk om dato og årstal du ønsker er ledig. Trykk på årstalet i lista under, då kjem du til oversikt over bruken av klubbhuset. Står der ingen dato under månad, er det ledig. Finn du ein ledig dag du ønsker du ønsker å leige, må du sende oss ein førespurnad.  I periodar med stort utleigebehov, slik som konfirmasjonar, blir dato reservert til første som melder seg. Det kan være at vedkomande trekker seg, så følg med.

Leigekontrakt: Når du har funne dag/tid som passar, ta kontakt her. Når vi har godkjent utleige, vil du få bekreftelse på e-post vedlagt leigevedtekter, leigeavtale og sjekkliste. Der star leigepris og betingelsar. Før vi reserverer dato, må leigeavtalen fyllast ut, signerast og sendast i retur innan fastsatt frist.

Kalenderoversikt, dei neste åra: 

Vedtekter og prisar for utleige av klubbhuset finner du her.