Leigekalendar/info

Lokalet egner seg best for ca. 30 personer, men har sitteplassar til 40.

Ønsker du å leige? Sjekk om dato og årstal du ønsker er ledig.  Trykk på årstallet under (raud tekst), då kjem du til oversikt over bruken av klubbhuset. Står der ingen dato under månad, er det ledig. Finn du ein ledig dag du ønsker du ønsker å leige, må du sende oss ein førespurnad.  I periodar med stort utleigebehov, slik som konfirmasjonar, blir dato reservert til første som melder seg. Det kan være at vedkomande trekker seg, så følg med. 

Send forespørsel

2018 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Leigekontrakt: Når du har funnet dag/tid som passer. Send oss en forespørsel. Når vi har godkjent utleie, vil du motta bekreftelse på e-post vedlagt leievedtekter, leieavtale og sjekkliste. Der star leiepris og betingelser. Før vi reserverer dato, må leieavtalen fylles ut, signeres og sendes i retur innen fastsatt frist.

Leievedtekter for utleie av klubbhuset finner du her. Trykk her

For utleie/spørsmål, ta kontakt med: 

HUS STYRE
Epost: utleige.suloen@gmail.com

Velkomen som leietakar hos SBF (suløen båtforening)