Category Archives: Kva skjer?

Orkanskade

Orkanen har skada hamna vår, meir info om dette på årsmøtet.
Det viser seg og at dårlege fortøyningar og til dels manglande fortøyningar har medført skade på anlegget i tillegg.

Det vil verte eiga sak på årsmøtet. Båteigarar som ikkje har fulgt bryggereglane må kunne rekne med regresskrav får SBF eller forsikringsselskapet.