All posts by admin

Orkanskade

Orkanen har skada hamna vår, meir info om dette på årsmøtet.
Det viser seg og at dårlege fortøyningar og til dels manglande fortøyningar har medført skade på anlegget i tillegg.

Det vil verte eiga sak på årsmøtet. Båteigarar som ikkje har fulgt bryggereglane må kunne rekne med regresskrav får SBF eller forsikringsselskapet.

Stabbesteinar

Det er no sett opp stabbesteinar langs med muren i hamna. Ein fin dugnadsgjeng har teke på seg den jobben og har gjort ein framifrå fin jobb! Dei vil og syte for å få montert kjetting mellom steinane slik at ingen roter seg på havet utan båt! Flinke karar!

Bading i Stadsneshamna

Vi tilrår ikkje lenger at folk bader eller fisker i Stadsneshamna. Heile hamna er kraftig forurensa av det vi hittil trur er kloakk. Dette kommer frå eit rør ved Lerheimkaia. Eit av bilda her viser toalettpapir som flyter i sjøen etter at det kom ut av røret. Vi har meldt frå til kommunen og har bedt om at dette vert ordna snarest. Dersom ikkje vil vi  vurdere å varsle tilsynet.