ÅRSMØTE for året 2016

Årsmøtet vart halde 28.02.2017 kl 1900 på Friheim.

Kopi av protokollen vert sendt medlemmane på epost etter årsmøtet.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Val av møteleiar
 • Val av referent
 • Val av 2 personar til underskriving av årsmøteprotokoll.
 • Val av tellekorps.
 • Årsmelding /styret
 • Årsmelding/rekneskap
 • Økonomi, kontingent
 • Informasjon om framdrift i hamna
 • Innkomne saker
 • Val

Styret