Adferd i havna/Fortøying

Kjøring på vannet i havneområdet: Når du kjører i havneområdet vårt så kjør forsiktig og med sakte styrefart. Vis hensyn og husk at hekk bølgen kan være ett problem for andre.  All ferdsel med båt i havneområdet skal skje i henhold til sjøveisreglene, og gjeldende regler for Suløen båtforening. Båteiere skal ta spesielt hensyn til sjø nære naboer. Uvettig navigering eller annen farlig/hensynsløs ferdsel i havna eller på havnas landområde kan medføre tap av båtplass og medlemskap. (Se link nederst på siden.)

Fortøyning av båt i havna: Når du fortøyer båten til brygga skal tauet ha strekkavlaster. Strekkavlaster kan være innebygget i tauet eller av gummi eller tilsvarende materiale. Dette finnes også strekkavlastere av metall. Dersom disse lager støy er de IKKE tillatt i havna vår. Vi ønsker ikke å skape støy for nærmiljøet vårt.
Dersom du skal kjøpe strekkavlastere anbefales det å kjøpe ett produkt i anerkjent kvalitet. De billigste er ofte i dårlig kvalitet og har kort levetid.  Metall avlaster, sjakler, lås eller annet metall, skal ikke festes direkte til bryggene da disse skader galvaniseringen/bryggene, og det lager unødig støy.

Støy fra tauverk: Har du båt med mast så sørg for at tauverk ikke skaper støy for nærmiljøet. De fleste har vel irritert seg over støy fra tauverk som står og slår i vinden.                                                                

Skadeverk: Båteier er ansvarlig for skader som han/hun måtte påføre brygger, utstyr, og båter grunnet uforsvarlig manøvrering av båt eller brudd på havnereglementet.

Vedtekter og hamnereglar