Oversikt utleie/bruk 2026

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Lørdag 9 eller 10 mai – Konfirmasjon. Anja V

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember