Vår historie

Suløen Båtforening  (org.nr.994114506) vart stifta den 03/03-2009 kl 18.30.
Dei som tok iniativ til å starte denne foreininga var:
Odd Magne Stave
Thorstein Vasset
Rolf Gudmundset
Første møte (stiftelsesmøte) vart innkalla  den 03/03-2009 og vart halde i kantina til Sula bedriftsteneste.
Møtet varte i ca 1 time, og det vart valgt eit interimstyre på tre personar, som vart dei same som var propellane bak initiativet. Det møtte ca 20 personar som var varsla via “treskoposten”, dvs. varsla via mann til mann metoden!
Samstundes sa Harald Nybø seg villig til å delta som konsulent og rådgivar. Dagen etter sa Svein Peder Vågnes seg og villig til å delta som konsulent og rådgivar.
Den 16.04.2009 vart det halde årsmøte på Molvær skule, der vart valgt tillitsvalgte og vedtekne vedtekter og bryggereglar.