Omsetning båtplasser Priser/info

Dette er 2019 priser. oppjustert med KPI=2.1% Neste oppdatering kommer Januar 2020

Breddene er oppgitt i bruttomål, dvs målt senter-senter utrigger.

A-plassene, må du trekke fra 40cm for i finne nettomål, dvs “lysåpningen” på båtplassen.

B/C/D og E plassene, må du trekke fra 55cm for å finne nettomål, dvs “lysåpningen” på båtplassen.

Lengde utrigger A-plasser: 5 meter
Lengde utrigger B-plasser: 6 meter
Lengde utrigger C-plasser: 8 meter
Lengde utrigger D-plasser: 8 meter
Lengde utrigger E-plasser: 10 meter

Oppgitte priser er maks salgspriser, disse blir indeksregulert (Kpi) hvert år i januar, men det er opp til hvert medlem hvis dei vil selge båtplassen rimligere.

Når du kjøper båtplass hos Suløen båtforening, har vi en årlig kontigent på 2500,- (2019) da inkluderer dette tilgang og eierandel i klubbhus/servicehus.

Båtforeningen har forkjøpsrett til båtplass som skal selges, men ingen kjøpsplikt. (Vedtekter/Hamneregler) Deretter har båtplasseiere rett til å kjøpe båtplassen, såfremt dei har registrert seg for bytte av plass. Men ingen av partene har kjøpsplikt.

Samtlige båtplasser i Suløen båtforening er privateide, da dei er solgt til medlemmene. Det er opprettet venteliste/bytteliste for Bytte/kjøp og leie av båtplass.

Når det gjelder utleige av båtplasser, er prisene ikke regulert. Det er opp til hver enkelt eier av båtplassen.

Skal du selge/leie ut båtplassen din, kan vi annonsere plassen din på vår hjemmeside under annonser, ellers står eier av båtplassen fritt til å annonsere plassen sin der han måtte ønske. Men salget/betalingen skal gå gjennom båtforeningen via  kasserer, ved salg tar båtforeningen  1000,- i omsetningsavgift som betales av kjøper av båtplassen. Dette skal dekke admin kostnader, blandt annet oppdateringer av lister, printing, lamineringer og for å ha kontroll over at prisene ikke overskrider maksprisen.

Sjekk vår Bytte/Venteliste på båtplass , kanskje noen er på utkikk etter akkurat din plass.