Les leigevedtektene for leige av klubbhus

Suløen Båtforening                                                                                                                         01.09.2018

Leievedtekter

 Leie av lokalene avtales med husstyret, etter forespørsel per e-post

Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtektene for Sula kommune.

Leietaker plikter å ta hensyn til naboer. Vinduer lukkes ved spilling av høy musikk.

Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr i tidsrommet leietaker disponerer lokaler.

Leietaker skal fylle ut leieavtale, eget skjema, som sendes underskrevet til epostadresse post.suloen@gmail.com

Bruk av alkohol; Ved private “sluttede selskaper” med et bestemt formål, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. kan skjenking av alkohol skje uten bevilling. Vanlige medlemsmøteri en forening oppfyller ikke lovens krav til sluttet selskap. Disse må sende bevillingssøknad til Sula kommune, for bevilling for en bestemt periode eller en enkelt bestemt anledning, på eget skjema.

Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke/nyte alkohol på huset.

Arrangementer skal være avsluttet senest kl 02.30. Unngå støy utenfor i forbindelse med røykepauser og avslutting av arrangementet.

Overnatting er ikke tillatt.

Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne eller deres gjester mister.

Røyking er ikke tillatt inne.

Bruk av fakkelbokser kan kun benyttes i eget stativ foran hoved inngangsdør. Ved og rundt er det totalforbud.

Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er til stede.

Maksimum tillatt personer er 40, men vi anbefaler lokalet for ca. 30.

Terasseflagg står i lokalet innenfor terassedør. Taes ned senest kl 21.00.

Priser og forpliktelser;

Kr 2.500,- per dag, for selskap, konfirmasjoner, bryllup, barnedåp, jubileum etc.

Vask og rydding; Leietaker rydder lokalet, også rundt på utsiden, vasker bord, kjøkken,gulv, trapp,klosetter og gang. All medbrakt mat og drikke, pynt og søppel skal fjernes fra Stadsnesveien 43. Oransje boss sekk som kan benyttes, selges av oss, kan settes ved siden av bossdunkene og blir hentet av renovasjonsselskapet.

Bossdunker som står utenfor lokalet er reservert båtgjester og Friluftsrådet.

Kr 60,- oransje boss sekk

Kr 500,- belastes leietaker ved utilfredsstillende renhold.

Kr 1.000,- belastes leietaker ved manglende renhold.

Kr xxxx,- ødelagt dekketøy og inventar faktureres separat.

Tilgang til lokalet for pynting, frist for opprydding og vask etter avtale med utleier.

Korttidsleie, 1-4 timer. Pris og betingelser avtales med utleier

Ved brudd eller mislighold av regler eller avtale kan husstyret nekte leietaker ny tilgang til huset.

Ønker du å leie? Trykk her