Oversikt utleie/bruk 2022

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Lørdag 7 mai 2022 Konfirmasjon. Oddbjørn Storsten

Søndag 8 mai 2022 Konfirmasjon. Oddbjørn Storsten

Lørdag  14 mai 2022 Konfirmasjon. Oddbjørn Storsten

Søndag 15 mai 2022 Konfirmasjon. Oddbjørn Storsten

Juni

Juli

August

September

Oktober

November