Oversikt utleie/bruk 2022

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Lørdag 7 mai 2022 Konfirmasjon. Oddbjørn Storsten/ V. Sandvik/ A. Vegsund

Søndag 8 mai 2022 Konfirmasjon. Oddbjørn Storsten/ V. Sandvik/ A. Vegsund

Lørdag 14 mai 2022 Konfirmasjon.Oddbjørn Storsten/ V. Sandvik/A. Vegsund

Søndag 15 mai 2022 Konfirmasjon.Oddbjørn Storsten/V. Sandvik/A. Vegsund

Juni

Juli

August

September

Oktober

November