Oversikt utleie/bruk 2020

Januar

Lørdag 18. Januar 2020 Reservert Jan Helge Stadsnes

Februar

Onsdag 5. Februar 2020 Reservert styremøte SBF.

Tirsdag 25. Februar 2020 Reservert styremøte SBF.

Onsdag 26. Februar 2020 Reservert Veddebakkane veilag (Årsmøte)

Torsdag 27. Februar 2020 Reservert SBF Årsmøte

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Lørdag 19.09.2020 Reservert Monica Beinset

27.09.2020 Reservert Kåre Gunnar Ulleland

Oktober

November

Desember