Oversikt utleie/bruk 2020

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Lørdag 2 mai 2020. Reservert konfirmasjon. Monica Beinset (ikke medlem)

Lørdag 9  mai 2020. Reservert konfirmasjon. Olav Storeide

Søndag 10 mai 2020 Reservert Kåre Gunnar Ulleland

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember