Oversikt utleie/bruk 2021

Januar

Februar

Mars

April

Mai

1.Mai 2021 Reservert Konfirmasjon Gøril L. Myklebust

8. Mai 2021 Reservert konfirmasjon Otto Jan Hoddevik

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember