Bli medlem

Per dags dato er vi 80 medlemmer i Suløen Båtforening, men vi vil gjerne bli fleire!

Det kostar kr 300,- å melde seg inn/vere medlem i Suløen Båtforening kalenderåret 2018. Pris på båtplasser vil variere alt etter bredde du ønsker på båtplassen. Årlig kontingent er 2500,- Dette går til straum, vedlikehald etc.  Ledige båtplasser blir lagt ut på annonse siden vår, vi legger også inn andre ting som er til salgs/leie. (Klikk her)

For å bli medlem, kontakt med Jan Helge Stadsnes som tek seg av innmelding og tek i mot innmeldingsavgifta.

Tel: 92249076. E-post:  janstad@mimer.no

Alle medlem i Suløen Båtforening er no medlem av Kongelig Norsk Båtforbund. Dette gjev foreninga sine medlem mange fordelar, les meir her.

knbflogo_transparent_140