All posts by Odd Magne Stave

Orkanskade

Orkanen har skada hamna vår, meir info om dette på årsmøtet.
Det viser seg og at dårlege fortøyningar og til dels manglande fortøyningar har medført skade på anlegget i tillegg.

Det vil verte eiga sak på årsmøtet. Båteigarar som ikkje har fulgt bryggereglane må kunne rekne med regresskrav får SBF eller forsikringsselskapet.

Siste nytt frå hamna:

Ein gjeng har sett opp kjempeflott tavle der det no vert hengt opp betalingskasse for gjestar i hamna. Godt jobba karar!

Det vert og jobba iherdig for å få på plass fiber og eit enda betre kamera for overvaking av hamna.

Det er og kome opp eit flott skilt på bølgedempar som fortel at dette er gjestebrygga vår.

SBF har innbetalt sitt anleggsbidrag til kommunen og vi håper det no kjem fortgang i tillaging av vegen og asfaltering av området. Det kan reknast med ein del dugnader framover so følg godt med når innkallinga kjem. Elles nærmar ferien seg og styret nyttar høvet til å ønske alle våre medlemmar ein riktig fin båtsommar!

Vatn i hamna!

Det er no sett på vatn i hamna på to av bryggene. Vi mangler nokre deler som vert levert frå Marina Solutions AS på mandag. Då vert det og kopla til vatn på molobrygga. Grunnen til at vi venta so lenge var faren for frost. Vi er fortsatt litt nervøse for at det skal fryse sundt. Det har vore kaldt om nettene.

Hjerteleg takk til Kåre Steinsvik som har sett av tid og har kopla alt saman. Ektstremt viktig at vi no alle saman passer på at kranene er stengt og at det ikkje ligg å renn vatn til inga nytte. Det er sløsing med ressursar og vert dyrt for foreninga.